نویسنده

۱۷اردیبهشت
عاشقانه‌های مهران مدیری به‌زودی می‌آید

عاشقانه‌های مهران مدیری به‌زودی می‌آید

مجموعه اشعار مهران مدیری، همراه با یک لوح فشرده حاوی دکلمه‌های او با آهنگسازی خودش ارائه می‌شود.

۰۹اردیبهشت

نویسنده مشهور درگذشت

نویسنده مشهور درگذشت

۰۶اردیبهشت

سوسن طاقدیس درگذشت

سوسن طاقدیس درگذشت

۰۶اردیبهشت

گلچهره اعظم آوا درگذشت

گلچهره اعظم آوا درگذشت

۲۸فروردین

درگذشت نویسنده سرشناس بر اثر بیماری کرونا

درگذشت نویسنده سرشناس بر اثر بیماری کرونا

۲۵فروردین

حسن انوشه که درگذشت، که بود؟

حسن انوشه که درگذشت، که بود؟

۲۴فروردین

پری منصوری دارفانی را وداع گفت

پری منصوری دارفانی را وداع گفت

۲۴فروردین

حسن انوشه دارفانی را وداع گفت

حسن انوشه دارفانی را وداع گفت

۱۸فروردین

رضا بابایی درگذشت

رضا بابایی درگذشت

۱۶فروردین

ثریا قزل‌ایاغ به خاک سپرده شد

ثریا قزل‌ایاغ به خاک سپرده شد

۱۴فروردین

«ثریا قزل‌ایاغ» درگذشت

«ثریا قزل‌ایاغ» درگذشت

۱۴فروردین

گفتگو با نویسنده‌ ایرانی که کرونا گرفت و بهبود یافت

گفتگو با نویسنده‌ ایرانی که کرونا گرفت و بهبود یافت

۱۴فروردین

یوری بوندارف نویسنده سرشناس روس درگذشت

یوری بوندارف نویسنده سرشناس روس درگذشت

۰۸فروردین

ابتکار صدها هنرمند ایرانی، برای گذار مردم از دوران قرنطینه کرونا

ابتکار صدها هنرمند ایرانی، برای گذار مردم از دوران قرنطینه کرونا