نویسنده

۰۲آذر

حسن نراقی ابدی شد

حسن نراقی ابدی شد

۰۴آبان

صفر خواجوی‌راد درگذشت

صفر خواجوی‌راد درگذشت

۲۸شهریور

وینستون گروم خالق «فارست گامپ» درگذشت

وینستون گروم خالق «فارست گامپ» درگذشت

۱۸شهریور

سروش صحت میزبان قدیمی‌ترین گوینده برنامه رادیویی

سروش صحت میزبان قدیمی‌ترین گوینده برنامه رادیویی

۰۴شهریور

منوچهر طیاب درگذشت

منوچهر طیاب درگذشت

۰۱شهریور

منوچهر سلیمی درگذشت

منوچهر سلیمی درگذشت

۰۶مرداد

مسعود گلزاری درگذشت

مسعود گلزاری درگذشت

۰۳مرداد

نویسنده متقلب به مجازات رسید

نویسنده متقلب به مجازات رسید

۰۱مرداد

حمزه تدین‌منش درگذشت

حمزه تدین‌منش درگذشت

۰۱مرداد

جوزفین کاکس درگذشت

جوزفین کاکس درگذشت

۲۸تیر

چنگیز داورپناه درگذشت

چنگیز داورپناه درگذشت

۲۲تیر
از بهاره رهنما و لیلا بلوکات تا گلاب آدینه و بهروز بقایی؛ تجربه‌های تلخ اهالی فرهنگ و هنر از ابتلا به کووید ۱۹

همه هنرمندان ایرانی که گرفتار کرونا شدند

همه هنرمندان ایرانی که گرفتار کرونا شدند

۱۱تیر

رودلفو آنایا درگذشت

رودلفو آنایا درگذشت

۰۶تیر

کرونا بر هنرمند سرشناس ایرانی غلبه کرد

کرونا بر هنرمند سرشناس ایرانی غلبه کرد