نویسنده

۱۴اسفند

درخواست برادر خشایار الوند از عوامل سریال «پایتخت» /نگذارید آخرین کار خشایار نیمه تمام بماند

درخواست برادر خشایار الوند از عوامل سریال «پایتخت» /نگذارید آخرین کار خشایار نیمه تمام بماند

۱۳اسفند

ابومحبوب درگذشت

احمد ابومحبوب درگذشت

۲۷بهمن

راوی تاریخ تلخ «نسل ویندراش» درگذشت

راوی تاریخ تلخ «نسل ویندراش» درگذشت

۲۷دی

ظهیر احمدصدیقی درگذشت

ظهیر احمدصدیقی درگذشت

۱۹دی

نظر عجیب برنده جایزه «احمد محمود» درباره برنده جایزه نوبل

نظر عجیب برنده جایزه «احمد محمود» درباره برنده جایزه نوبل

۲۹آذر

تصویری از هنرمندسرشناس ایران که تحسین همگان را برانگیخت

تصویری از هنرمندسرشناس ایران که تحسین همگان را برانگیخت