هادی سپهری

۰۸آبان
به سرپرستی و خوانندگی هادی سپهری

به سرپرستی و خوانندگی هادی سپهری

گروه «آواز» که پیش از این نیز کنسرتهایی در داخل و خارج از ایران برگزار کرده است، موسیقی ایرانی، آذری و ترکی را در کشور ترکیه به روی صحنه خواهد برد.
+این گروه به زودی در داخل کشور کنسرتهایی خواهد داشت

۱۷مرداد
«قدر زر زرگر شناسد، قدرگوهر گوهری»

«قدر زر زرگر شناسد، قدرگوهر گوهری»

+  منافاتی میان نواختن و خواندن همزمان نیست
مهرماه سال جاری گروه موسیقی «آواز» به سرپرستی و خوانندگی هادی سپهری همراه با کمال بینیجی (موسیقدان، نوازنده عود، باقلاما و گیتار از کشور ترکیه)، موسیقی ایرانی، آذری و ترکی را در ترکیه به روی صحنه خواهد برد، البته این گروه اردیبهشت ماه امسال نیز در شهرهایی از ترکیه کنسرت های موفقی برگزار کرده بود و اجراهای مهرماه نیز در ادامه همنوازی های مشترک آنهاست؛ به همین بهانه به سراغ هادی سپهری خواننده و نوازنده سازهای تار، سه تار و باغلاما رفته ایم تا با وی درباره برنامه های آتی گروه «آواز» که وی سرپرستی این گروه را برعهده دارد، گفتگویی داشته باشیم.

۲۵اردیبهشت
عکسهای موسیقی ایرانیان از این اجراها

عکسهای موسیقی ایرانیان از این اجراها

کنسرت گروه موسیقی «آواز» به سرپرستی و خوانندگی هادی سپهری در کشور ترکیه برگزار شد. در ادامه می توانید عکسهای موسیقی ایرانیان از اجراهای گروه اواز را مشاهده نمایید.

۲۶فروردین
به سرپرستی و خوانندگی هادی سپهری

به سرپرستی و خوانندگی هادی سپهری

گروه «آواز» که پیش از این نیز کنسرتهایی در داخل و خارج از ایران برگزار کرده است، موسیقی ایرانی، آذری و ترکی را در ترکیه به روی صحنه خواهد برد، گروه موسیقی تلفیقی «آواز» در سال ۱۳۸۹ توسط هادی سپهری و به همراهی کمال بینیجی (موسیقدان، نوازنده عود، باقلاما و گیتار از کشور ترکیه) تشکیل شد که هم اکنون با سه نوازنده از ایران و سه نوازنده از ترکیه، موسیقی ایرانی، آذری و ترکی اجرا میکند.