دوبیتی خوانی

۱۴آبان
احمد صدری: دوبیتی‌خوانی در برخی کشورهای مجاور ایران نیز یک سیستم‌ موسیقایی است

احمد صدری: دوبیتی‌خوانی در برخی کشورهای مجاور ایران نیز یک سیستم‌ موسیقایی است

دبیر سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران گفت در این دوره می‌توانستیم از هنرمندان تاجیکستان و ازبکستان دعوت کنیم ولی شرایط کرونا اجازه نداد.

۱۲آبان
انتخاب موضوع «دو بیتی‌خوانی» ابتکار سیزدهمین «موسیقی نواحی» است
پیام معاون هنری وزیر ارشاد؛

انتخاب موضوع «دو بیتی‌خوانی» ابتکار سیزدهمین «موسیقی نواحی» است

سیدمجتبی حسینی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به سیزدهمین جشنوارۀ موسیقی نواحی ایران پیام داد.

۰۹آبان
دامون شش بلوکی: دوبیتی خوانی در موسیقی کلامی حضوری جدی دارد

دامون شش بلوکی: دوبیتی خوانی در موسیقی کلامی حضوری جدی دارد

عضو شورای علمی سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران درباره موضوع امسال جشنواره و اهمیت دوبیتی‌خوانی در اقوام مختلف ایران توضیحاتی داد.

۰۴آبان
منصوره ثابت زاده: دوبیتی به گویش‌ها و زبان‌های مختلفی اجرا می‌شود

منصوره ثابت زاده: دوبیتی به گویش‌ها و زبان‌های مختلفی اجرا می‌شود

پژوهشگر موسیقی اقوام و عضو شورای علمی سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران درباره بخش پژوهش و بین‌الملل جشنواره توضیحاتی ارائه داد.

۳۰مهر
هوشنگ جاوید: خاستگاه هنر دوبیتی‌خوانی ایران است

هوشنگ جاوید: خاستگاه هنر دوبیتی‌خوانی ایران است

هوشنگ جاوید، پژوهشگر موسیقی اقوام، و عضو شورای علمی سیزدهمین جشنوارۀ موسیقی نواحی ایران در خصوص تاریخچۀ دوبیتی‌خوانی گفت.

۲۴مهر
توحیدی: موسیقی آوازی مناطق ایران بر پایه دوبیتی‌خوانی است

توحیدی: موسیقی آوازی مناطق ایران بر پایه دوبیتی‌خوانی است

فؤاد توحیدی، پژوهشگر موسیقی نواحی و عضو شورای علمی سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران گفت: امسال بیشتر موسیقی آوازی خواهیم داشت و از آنجایی که موسیقی آوازی مناطق مختلف ایران بر پایه دوبیتی‌خوانی است، موضوع اصلی این دوره را «دوبیتی‌خوانی» انتخاب کرده‌ایم.

۱۳مهر
موضوع اصلی این دوره از جشنواره دوبیتی‌خوانی است
دبیر سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران مطرح کرد:

موضوع اصلی این دوره از جشنواره دوبیتی‌خوانی است

احمد صدری:شورای علمی جشنواره موسیقی نواحی، متناسب با سیاست‌های کلی جشنواره که در سال‌های گذشته مبتنی بر موسیقی‌های باکلام بوده، تِم این دوره از جشنواره را بر پایۀ «دوبیتی‌خوانی» در مناطق مختلف ایران قرار داده است.