حوزه هنری سازمان تبلیغات

۱۹تیر
وابستگی بیش از حد وودی آلن به فیلمسازی حتی تا دم مرگ

وابستگی بیش از حد وودی آلن به فیلمسازی حتی تا دم مرگ

وابستگی بیش از حد وودی آلن به فیلمسازی حتی تا دم مرگ

۲۸فروردین
چرا ابراهیم حاتمی‌کیا به عنوان چهره سال انتخاب شد؟

چرا ابراهیم حاتمی‌کیا به عنوان چهره سال انتخاب شد؟

چرا ابراهیم حاتمی‌کیا به عنوان چهره سال انتخاب شد؟

۲۷فروردین

جایزه مهم حاتمی‌کیا برای «به وقت شام »

جایزه مهم حاتمی‌کیا برای «به وقت شام »

۰۴فروردین

سانسور فیلم «چهار انگشت» با چند بوق ناقابل!

سانسور فیلم «چهار انگشت» با چند بوق ناقابل!

۱۸اسفند

سخنان فاطمه گودرزی در افتتاحیه یک سینما در زادگاهش

سخنان فاطمه گودرزی در افتتاحیه یک سینما در زادگاهش

۲۳شهریور

گفتگو با امیر دورلو

خانه‌نشین شدن یکی از قدیمی‌های سینما پس از سقوط از ارتفاع ۱۷ متری