استان بوشهر

۱۳شهریور

حسن انصاری بر اثر کرونا درگذشت

حسن انصاری بر اثر کرونا درگذشت

۱۴اسفند

ببینید | انرژی فوق‌العاده در شبکه استانی بوشهر برای مقابله با کرونا

ببینید | انرژی فوق‌العاده در شبکه استانی بوشهر برای مقابله با کرونا

۱۸خرداد
گشت و گذار در کوچه فستیوال/ بوشهر را پایتخت موسیقی ایران کنیم/ چرا بوشهری‌ها عاشق خیام هستند؟

گشت و گذار در کوچه فستیوال/ بوشهر را پایتخت موسیقی ایران کنیم/ چرا بوشهری‌ها عاشق خیام هستند؟

عبدالله مقاتلی مطلق می‌گوید: پس از تهران، بوشهر دومین شهری است که بیشترین تعداد کنسرت در آن برگزار می‌شود و این موضوع گویای این است که موسیقی در بوشهر مقوله مهمی است و برای اهالی این شهر جایگاه ویژه‌ای دارد. به گزارش خبرنگار ایلنا، موسیقی استان بوشهر قدمت و پیشینه بسیاری دارد و به دلیل […]

۱۶فروردین

فیلم | شب پر ساز و آواز بوشهری با حضور محسن شریفیان

فیلم | شب پر ساز و آواز بوشهری با حضور محسن شریفیان

۰۱آبان
در گفتگو با «موسیقی ایرانیان»

در گفتگو با «موسیقی ایرانیان»

hot-topic-logoنام محرم و صفر بی درنگ، اذهان را به نواهای محرمی، خاصه کوبِش ها و ایقاع های احاطه کنندهء دمام و سنج برخاسته از جنوب سوق می دهد. در کنار این نواها و سوگنغمه های ریشه دوانده در حافظهء موسیقایی-مذهبی اما، سایهء دگرگونی ها و نگرش های چند ساله ای را نیز بر این چارچوب شاهدیم که اگر چه به سرعت رو به تکثیر و انتشار در میان مردم است، لیکن «برخی از آنها» به شاخ و برگ هایی غیر متجانس و ناهمگون با این ریشه و تنهء اصالتمند می مانند.
شریفیان:
+غالباٌ در مرکزیت کشور، پاره ای از موسیقی های ارائه شده با پیام های محرم و صفر دستخوش ویرایش های شنیداری و دگرگونی های خاصی گشته که ما در بوشهر -شاید خوشبختانه- شاهد آنها نبوده و نیستیم