«Month of Sundays» با صداهای مرموز و غیرزمینی به نیاوران می‌آید

۱۲آبان
«Month of Sundays» با صداهای مرموز و غیرزمینی به نیاوران می‌آید

«Month of Sundays» با صداهای مرموز و غیرزمینی به نیاوران می‌آید

نوزدهم آبان ماه گروه اتریشی «Month of Sundays» در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می‌رود.