گنج پنهان

۲۱آذر

«گنج پنهان» نیازمند حمایت

سیدجلال محمدیان حدود ۷۲۰ قطعه از موسیقی تعزیه قدیم را گردآوری کرده‌ است که بخشی از آنها ضبط شده و ادامه ضبط این پروژه موسیقایی نیازمند حمایت‌های جدی است