گفتگو با مصطفی کمال پورتراب

۰۴تیر
«حیف است دانسته‌هایم برود زیر خاک»

«حیف است دانسته‌هایم برود زیر خاک»

hot-topic-logophoto_2016-06-19_10-28-40زینب مرتضایی فرد: ناگهان چقدر زود دیر می‌شود… همین چند هفته پیش بود که با هم مفصل صحبت کردیم، جمله آخرش این بود: «بیا هر چه می‌دانم بگویم. چه کنم، خیلی سخت است که بدانی و هیچ کس نپرسد» گفتم برای تولدتان می‌آیم با هم حرف بزنیم. گفت: «خیلی مانده زودتر بیا» و قرار شد بعد از ماه رمضان بروم تا استاد بزرگ موسیقی، مصطفی کمال پورتراب آنچه می‌داند و می‌خواهد را بگوید. اما نشد، خبر رفتنش شوکه‌ام کرد…

+عاشق ایران هستم. عشق به ایران، عشق به خاک وطن نیست. عشق به آدم‌هایی است که در آن زندگی می‌کنند
+همیشه آرزویم بوده که بتوانم به مردمم خدمت کنم