گفتگو با حامی

۱۸بهمن
«متاسفانه سلیقه مردم در هنر مرا اذیت می‌کند»

«متاسفانه سلیقه مردم در هنر مرا اذیت می‌کند»

hot-topic-logoاو «آقای اعتراض» است، همیشه و در هر شرایطی حرفش را صریح می‌زند و با کسی شوخی هم ندارد! چند سال بابت همین لحن عاصی‌اش پشت خط ماند و ممنوع‌الکار شد و به مرور خبرسازی‌هایش در آن شرایط بیشتر و بیشتر شد. با «حمید حامی» درباره همه این سال‌ها، اعتراض‌های همیشگی‌اش به شرایط‌ موسیقی پاپ، مافیای موسیقی و آثار جدید گپ زدیم؛ گپی که بخش‌هایی از آن شاید به‌شدت جنجالی از آب در آمده باشد!
+قضیه کوچ من جدی است، اگر اتفاق مثبتی در پرونده من صورت نگیرد، ریز قانونشکنی‌ها و تقلب‌های پرونده قضایی مذکور را به خبرگزاری‌ها اعلام خواهم کرد و از ایران خواهم رفت

+من به صرف ایجاد یک بمب تبلیغاتی موثر در فروش آلبوم نه عزیزانم را کشتم، نه بیماری سخت گرفتم، نه فرزندم را بیمار کردم، نه درمورد «علی دایی» بدگویی کردم و نه در مورد «حامد بهداد» قبل یا بعد از انتشار آلبوم بدگویی کردم تا آلبوم‌ام مورد توجه قرار بگیرد!