گروه کر رادیو WDR آلمان

26اسفند
به رهبری و آهنگسازی روپرت هوبر

به رهبری و آهنگسازی روپرت هوبر

گروه موسیقی دستان با همراهی گروه کر رادیو WDR آلمان به روی صحنه می‌رود. عنوان قطعه‌ای که اجرا خواهد شد، «پژواک گل سرخ» است و آهنگساز این اثر علت نام گذاری اینگونه را معنی مشترک «گل سرخ» در ادبیات غرب و ایران ذکر می‌کند.