گروه هترا

۱۱اسفند
«در حال حاضر مشغول ساخت و تنظیم و ضبط آلبوم دوم هستیم»

«در حال حاضر مشغول ساخت و تنظیم و ضبط آلبوم دوم هستیم»

گروه موسیقی «هترا»، اولین آلبوم رسمی خود را در مرداد ماه ۱۳۹۶ راهی بازار کرد و این در حالی بود که انتشار این آلبوم با اقبال و استقبال شایسته ای از سوی مخاطبان مواجه شد. در ادامه، گفتگوی «موسیقی ایرانیان» را به بهانه انتشار آلبوم «هترا»، با خالقین این اثر می خوانید.