گروه موسیقی سرو خراسان

۲۷بهمن
روایت ژیار و سرو خراسان از نغمه های خراسانی شمال و جنوب

روایت ژیار و سرو خراسان از نغمه های خراسانی شمال و جنوب

از سومین روز جشنواره موسیقی فجر دو گروه موسیقی خراسانی در سالن سوره به روی صحنه رفتند و موسیقی‌های مقامی منطقه خود را اجرا کردند.

۲۱بهمن
طنین نغمه ها و زخمه های اصیل خراسانی در تالار سوره حوزه هنری

طنین نغمه ها و زخمه های اصیل خراسانی در تالار سوره حوزه هنری

کنسرت گروه موسیقی سرو خراسان، سومین هفته از بهمن ماه ۱۳۹۸ در سالن سوره حوزه هنری تهران به اجرا در می آید.