گروه موسیقی دکر

۱۹شهریور
حامد کاظمی: نمی‌توان گفت ما یک گروه تلفیقی هستیم بلکه یک گروه پاپ متفاوت هستیم.

حامد کاظمی: نمی‌توان گفت ما یک گروه تلفیقی هستیم بلکه یک گروه پاپ متفاوت هستیم.

همزمانی پخش یک قطعه با ازدواج هادی کاظمی و سمانه پاکدل