کیوان محمدی

۱۶مرداد
به سرپرستی کیوان محمدی

به سرپرستی کیوان محمدی

گروه موسیقی «سعدی» به سرپرستی کیوان محمدی و آواز محمود صالحی در تهران به روی صحنه می رود.