کوروش اسد پور

۲۵خرداد
یکم، دوم و سوم تیرماه سال جاری

یکم، دوم و سوم تیرماه سال جاری

کنسرت موسیقی اصیل بختیاری، با حضور خواننده شناخته شده ایل بختیار، کوروش اسد پور و نی نوازی علی حافظی، اوایل تیرماه سال جاری، در درود برگزار می گردد.