کنسرت نُوان

۰۹مهر
به آهنگسازی و سرپرستی محمدرضا عموجوادی

به آهنگسازی و سرپرستی محمدرضا عموجوادی

کنسرت گروه موسیقی «نُوان» به آهنگسازی و سرپرستی محمدرضا عموجوادی و خوانندگی محمد مهدی کاردگر در شهر ساری برگزار می‌شود.