کنسرت رحیم شهریاری در تبریز

22دی
آثاری جدید از «رحیم شهریاری» که شنیدنی و دیدنی شد!

آثاری جدید از «رحیم شهریاری» که شنیدنی و دیدنی شد!

hot-topic-logohot-topic-logohot-topic-logo«رحیم شهریاری» خوانده بنام موسیقی پاپ کشورمان دی ماه و بهمن ماه سال جاری در شهرهای تهران و تبریز به دیدار دوستدارانش خواهد رفت.
+رحیم شهریاری در کنسرت شهر تهران، برای اولین بار از حرکات فولکلوریک و محلی آذربایجانی بهره خواهد برد