کنسرت خنیاگران خیام در فجر 35

26بهمن
خنیاگران خیام و درخواست اجرای مجدد چند قطعه از مخاطبان

خنیاگران خیام و درخواست اجرای مجدد چند قطعه از مخاطبان

گروه «خنیاگران خیام» در دومین شب سی و پنجمین جشنواره فجر، موسیقی اصیل ایرانی را در تالار سوره اجرا کردند.