کنسرت اوان

12مهر
۱۶ مهر ماه سال جاری در مجموعه فرهنگی هنری آزادی

۱۶ مهر ماه سال جاری در مجموعه فرهنگی هنری آزادی

کنسرت گروه موسیقی «اوان» ۱۶ مهر ماه سال جاری در مجموعه فرهنگی، هنری «آزادی» برگزار می شود.
+پوستر کنسرت