کنسرت اوان

۱۲مهر
۱۶ مهر ماه سال جاری در مجموعه فرهنگی هنری آزادی

۱۶ مهر ماه سال جاری در مجموعه فرهنگی هنری آزادی

کنسرت گروه موسیقی «اوان» ۱۶ مهر ماه سال جاری در مجموعه فرهنگی، هنری «آزادی» برگزار می شود.
+پوستر کنسرت