کنسرت آیدین نورمحمدی

24بهمن
با پژوهشگری و اجرای آیدین نورمحمدی

با پژوهشگری و اجرای آیدین نورمحمدی

کنسرت پژوهشی «موسیقی ایرانی» نیمهء اول اسفند ماه سال جاری، با پژوهشگری و اجرای آیدین نورمحمدی، در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌گردد.
+حضور در این کنسرت برای عموم آزاد است