کتاب «اهل ساز»

۰۲اردیبهشت
به دو زبان انگلیسی و فارسی و با روز ملی خلیج فارس

به دو زبان انگلیسی و فارسی و با روز ملی خلیج فارس

کتاب «اهل ساز» به نویسندگی «محسن شریفیان» آهنگساز و پژوهشگر موسیقی بوشهر به چاپ دوم می رسد.
+الهه غریب‌زاده ترجمه و ویراستاری بخش انگلیسی این کتاب را انجام داده است