کازونه ایواساکی

08آبان
گزارش از «ایسنا»

گزارش از «ایسنا»

او تنها یکی از افرادی است که برحسب اتفاق، یک ساز ایرانی دلش را برده و مصمم شده به ایران بیاید و نوازندگی سازهای ایرانی را یاد بگیرد. او تنها یکی از معدود افرادی است که پس از آموختن موسیقی در ایران، مصمم و هدف‌دار شده تا سفیری شود و فرهنگ «زیبا»ی ایرانی را به […]