کارگاه های محمدرضا شجریان

۰۹دی
نوربخش: نباید پشتکار آدمی مانند استاد شجریان را فراموش کرد

نوربخش: نباید پشتکار آدمی مانند استاد شجریان را فراموش کرد

چند سالی است که کارگاه های آواز محمدرضا شجریان برگزار می شود و تعداد قابل توجهی از علاقمندان در این کارگاه ها شرکت می کنند. با وجود این، به گفتۀ بسیاری از منتقدان، خروجی این کارگاه های آوازخوب نیست. حمیدرضا نوربخش، یکی از شاگردان برجستۀ محمدرضا شجریان است. او در گفتگو با خبرنگار موسیقی ایسکانیوز […]