کارگاه نوفه

۱۹تیر
«شاید هرگز تو را نبینم» از صبا علیزاده آماده دانلود شد
انتشار توسط کارگاه نوفه

«شاید هرگز تو را نبینم» از صبا علیزاده آماده دانلود شد

«شاید هرگز تو را نبینم» دومین آلبوم از صبا علیزاده بعد از «یادهای پراکنده» است که در قالب 9 قطعه به عناوین «شاید هرگز تو را نبینم»، سایه های مخدوش»، «سکوت های در میان» و... ساخته و پرداخته شده است.