چشم شب روشن

04اسفند
مروری بر موسیقی قوم قشقایی در «چشم شب روشن»

مروری بر موسیقی قوم قشقایی در «چشم شب روشن»

رضا مهدوی مجری کارشناس موسیقی «چشم شب روشن» میزبان پروین بهمنی موسیقی دان و پژوهشگر برای گفتگو درباره لالایی های مادرانه ایل قشقایی بود.