چشم شب روشن

۰۴اسفند
مروری بر موسیقی قوم قشقایی در «چشم شب روشن»

مروری بر موسیقی قوم قشقایی در «چشم شب روشن»

رضا مهدوی مجری کارشناس موسیقی «چشم شب روشن» میزبان پروین بهمنی موسیقی دان و پژوهشگر برای گفتگو درباره لالایی های مادرانه ایل قشقایی بود.