پژوهشگر موسیقی آیینی و نواحی

۱۶شهریور
هوشنگ جاوید: تنها کاری که برای موسیقی نواحی انجام شد، ساختن قطعه هنرمندان بود

هوشنگ جاوید: تنها کاری که برای موسیقی نواحی انجام شد، ساختن قطعه هنرمندان بود

هوشنگ جاوید پژوهشگر موسیقی آیینی و نواحی ایران، معتقد است وضعیت حال و آینده موسیقی مقامی خراسان بسیار نامطلوب است و تنها کاری که برای موسیقی مقامی انجام‌ شده ایجاد قطعه هنرمندان است.