پنج برگ هنر

۰۷خرداد

بازگشت این هنرمند عرصه موسیقی به کشور

کاوه یغمایی گفت: باید موسیقی کشور خودمان را مدرنیته کنیم و آن را به گوش‌های غیر ایرانی عرضه داریم. بنده هم برای تخصص آموزش موسیقی مدرنی که دارم به ایران آمده‌ام.