پخش خبر انتشار آلبوم موسیقی در خبر سیما

۰۶تیر
اعلام خبر انتشار یک آلبوم موسیقی پاپ در بخش خبری تلویزیون!

اعلام خبر انتشار یک آلبوم موسیقی پاپ در بخش خبری تلویزیون!

شامگاه چهارشنبه سوم تیرماه، مخاطبان اخبار شبانگاهی شبکه سوم سیما که ساعت بیست و دو از این رسانه پخش می شود، بیننده اتفاق کم سابقه ای بودند.

+در ادامه می توانید ویدئوی پخش خبر انتشار آلبوم موسیقی «مثل مجسمه» را آنلاین ببینید