پانردهمین جشنواره موسیقی جوان

۰۶مهر
قضاوت‌هایمان برای داوری، عادلانه است/ شرکت‌کنندگان مثل همیشه عالی بودند
داوران بخش قانون و پیانو پانزدهمین جشنواره موسیقی جوان

قضاوت‌هایمان برای داوری، عادلانه است/ شرکت‌کنندگان مثل همیشه عالی بودند

پریچهر خواجه داور ساز قانون براین نظر است که با حذف تصویر شرکت‌کنندگان و فقط گوش کردن صدای نوازندگی‌شان، قضاوت‌هایمان عادلانه تر می شود….