ولفرت بردروده

19فروردین
به بهانه کنسرت اخیر وی در ایران

به بهانه کنسرت اخیر وی در ایران

پارسال با وجود نبود بودجه در وزارتخانه‌ها و تورم بالای اقتصادی، جشنواره موسیقی فجر توانست با درایت و رایزنی‌های دبیر بخش بین‌الملل گروه‌هایی را به ایران بیاورد که شاید سال‌ها آرزوی همگان شرکت در کنسرتی از آنها بود، کوارتت ولفرت بردروده یکی از چهار گروه دعوت شده بود که دو شب در تالار ایوان شمس به اجرا پرداخت.
+دنیای بداهه نوازان جاز کوچک است