هومان رومی

01بهمن
آلبوم تکنوازی کمانچه «نهانگاه» از هومان رومی منتشر شد

آلبوم تکنوازی کمانچه «نهانگاه» از هومان رومی منتشر شد

هومان رومی، آهنگساز، مدرس و نوازنده کمانچه پنجمین آلبوم رسمی خود را در فضایی از موسیقی ردیف-دستگاهی و در قالب سه قطعه به اجرا در آورده است.