هنرمندان

۰۸مهر

هنرمند سرشناس کشورمان درگذشت

هنرمند سرشناس کشورمان درگذشت

۰۵مهر

عکسی نایاب از رضا مافی، هنرمند بزرگ نقاشی و خط که در جوانی درگذشت

عکسی نایاب از رضا مافی، هنرمند بزرگ نقاشی و خط که در جوانی درگذشت

۲۸شهریور

منوچهر والی‌زاده: از دیدن دوستان محرومیم

منوچهر والی‌زاده: از دیدن دوستان محرومیم

۱۹شهریور

سرژ آواکیان درگذشت

سرژ آواکیان درگذشت

۱۶شهریور

کارگری که به دلیل کرونا، هنرمندی خلاق شد

کارگری که به دلیل کرونا، هنرمندی خلاق شد

۱۶شهریور

ایران درودی در ۸۴ سالگی: یکی از ثروتمندترین آدم‌های روی زمین هستم!

ایران درودی در ۸۴ سالگی: یکی از ثروتمندترین آدم‌های روی زمین هستم!

۱۳شهریور

هنرمندی که به دلیل کرونا از مراسم تجلیلش گذشت!

هنرمندی که به دلیل کرونا از مراسم تجلیلش گذشت!

۰۱شهریور

منوچهر سلیمی درگذشت

منوچهر سلیمی درگذشت

۲۱مرداد

کار تحسین‌برانگیز ماه‌چهره خلیلی که به شدت مورد توجه قرار گرفت

کار تحسین‌برانگیز ماه‌چهره خلیلی که به شدت مورد توجه قرار گرفت

۲۰مرداد

هنرمندانی که ناباورانه از این دنیا رفتند

هنرمندانی که ناباورانه از این دنیا رفتند

۰۸مرداد

هنرمندی که پس از مرگ در فقر، مشهور شد

هنرمندی که پس از مرگ در فقر، مشهور شد

۰۴مرداد

همایون رضا عطاردی بر اثر کرونا درگذشت

همایون رضا عطاردی بر اثر کرونا درگذشت

۲۸تیر

خاکسپاری بازیگر قدیمی امروز در بهشت زهرا

خاکسپاری بازیگر قدیمی امروز در بهشت زهرا

۲۳تیر

حسن شریفی درگذشت

حسن شریفی درگذشت