هفته موسیقی تهران

06دی
علی بوستان: عرصه برای هنر مظلوم موسیقی هر روز تنگ تر می شود

علی بوستان: عرصه برای هنر مظلوم موسیقی هر روز تنگ تر می شود

نشست خبری هفته موسیقی تلفیقی در روز شنبه ۶ آذرماه در شهر کتاب فرهنگ برگزار شد. در ابتدای این نشست که اجرای آن را امیر بهاری ( مشاور رسانه ای هفته موسیقی لفیقی) بر عهده داشت، محمد قادری ( مشاور اجرایی پروژه)، علی قادری ( مدیر اجرایی پروژه)، آرمان جعفری نماینده خانه هنرهای شهری ( […]