نگاهی به راه های نرفته در موسیقی _ فرهنگی _ موسیقی _ پژوهش _ اجتماعی فرهنگی _ صفحه اول _ سایر _ فرهنگی.جشنواره موسیقی فجر.کریستف رضاعی.وضعیت موسیقی ایران

19اسفند
نگاهی به راه های نرفته در موسیقی

نگاهی به راه های نرفته در موسیقی

کریستف رضاعی (متولد ۱۳۴۵) آهنگساز و نوازنده پیانو، متولد فرانسه از مادری فرانسوی و پدری ایرانی است.