نوید وزیری

19شهریور

با همکاری «نوید وزیری» و «یاشار اطاعتی»

آلبوم موسیقی ویرانه ی آباد اثری از نوید وزیری و یاشار اطاعتی از طریق «پرتو پندار تازه» منتشر شد واز هم اکنون در همه شهرهای ایران قابل دسترس است.

21خرداد

به نوازندگی و آهنگسازی «نوید وزیری» و «یاشار اطاعتی»

آلبوم موسیقی ویرانه ی آباد به نوازندگی و آهنگسازی ‘نوید وزیری’ و ‘یاشار اطاعتی’ به عنوان نخستین اثر گروه موسیقی پندار منتشر می‌شود.