نوایی دیگر

02دی
از آثار هنرمند فقید «کامران داروغه»

از آثار هنرمند فقید «کامران داروغه»

آلبوم موسیقی «نوایی دیگر» از آثار هنرمند فقید «کامران داروغه»، به همت و کوشش «علی تفرشی»، روانه بازار موسیقی شد.