نقد ردیف آوازی اسماعیل مهرتاش

22خرداد

مجادله شخصی یا نقد ردیف آوازی

پایگاه اطلاع رسانی موسیقی ایران: «اصل نت را رعایت کنید اما در شیوه آواز خواندن آزاد هستید.» این جمله داوود فیاضی به نقل از استاد اسماعیل مهرتاش، محور اصلی نشست نقد و بررسی ردیف آوازی موسیقی دستگاهی ایران به روایت اسماعیل مهرتاش و با اجرای محمد منتشری بود. محوری که گاهی بگو مگوی داود فیاضی […]