نشست خبری کنسرت «سیاوش»

20اردیبهشت
نشست خبری کنسرت «سیاوش» برگزار شد

نشست خبری کنسرت «سیاوش» برگزار شد

نشست خبری کنسرت «سیاوش» در حالی برگزار شد که هنرمندان گروه اجرایی این کنسرت نسبت به کم توجهی مردم و مسئولان به شاهنامه فردوسی انتقاد کردند.
+جمشید عندلیبی: ساز و آواز را از هم جدا نکنیم

+وحید تاج: شاهنامه خوانی بسیار سخت است