نشر گیسا

29مرداد
کتاب «مدرسه پیانو» از آ.نیکلایف منتشر شد
برای پیانیست های تازه کار با ترجمه مسعود ابراهیمی

کتاب «مدرسه پیانو» از آ.نیکلایف منتشر شد

چاپ اول کتاب «مدرسه پیانو» نوشته آ. نیکلایف و ترجمه مسعود ابراهیمی توسط انتشارات گیسا در دسترس علاقمندان قرار گرفت.