میرزا علی اکبر خرم قزوینی

11اردیبهشت
اخواص و روایتی دیگر از تصنیفی قدیمی

اخواص و روایتی دیگر از تصنیفی قدیمی

قطعه «هجر روی تو» به خوانندگی، آهنگسازی و تنظیم «پوریا اخواص» در دسترس مخاطبین موسیقی ایرانیان قرار گرفت. در ادامه می توانید این قطعه را با اجازه صاحب اثر آنلاین بشنوید و در صورت تمایل دانلود نمایید.
+ این قطعه از سوی پوریا اخواص به مخاطبین موسیقی ایرانیان تقدیم شده است