موسیقی پس از کرونا

۱۷فروردین
دنیای موسیقی پس از کرونا
صحبت های بهروز وجدانی درباره

دنیای موسیقی پس از کرونا

وجدانی، پژوهشگر موسیقی معتقد است تمامی فعالیت‌های مرتبط با موسیقی در تمام دنیا پس از پایان ماجرای کرونا وارد فضای نوینی خواهند شد که از همین حالا باید برای ورود به آن برنامه‌ریزی کرد.