موسیقی فیلم مسعود کیمیایی

۱۷مرداد
در کنسرت رضا یزدانی چه گذشت؟

در کنسرت رضا یزدانی چه گذشت؟

کنسرت شب موسیقی فیلم مسعود کیمیایی؛ درحالی برگزار شد که ناهماهنگی‌ها و فضای تالار وزارت کشور در نهایت موجب شد بسیاری سالن را ترک کنند. فضای شب اجرای موسیقی هیچ نزدیکی به نوستالژی فیلم‌های کیمیایی نداشت.