موسیقی سنتی و کلاسیک

۲۳شهریور
وقتی هنرمندان موسیقی اقوام از عروسی‌ها کسب درآمد می‌کنند!

وقتی هنرمندان موسیقی اقوام از عروسی‌ها کسب درآمد می‌کنند!

یک موسیقیدان می‌گوید که دولت باید اجرای موسیقی نواحی را در خیابان با مشورت کارشناسان پیش ببرد و خودش به صورت مستقیم وارد عمل نشود و بیشتر نقش حمایتی داشته باشد.