موسيقي پاپ

۱۹شهریور

هشدارهای جدی به خوانندگان و تولیدکنندگان موسیقی پاپ

خوانندگانی که این چند روز اخبار ممنوعیت از فعالیت‌شان به گوش رسیده است، ربطی به تصمیم‌گیری‌های شورای نظارت ندارد. بلکه مسئله آنان یک تخلف مالی و حقوقی است که از طرف شرکت‌های طرف قرارداد این خوانندگان و سازمان‌های حقوقی در حال پیگیری است

۱۶تیر

نوشته ای برای مقدمه‌ی مصاحبه با محسن یگانه در باب موضوعاتی چون:

آیا وجود این همه توجه و تعصب و عشق در بین هواداران خواننده های پاپ نمی تواند دلیلی بر جدی بودن موسیقی پاپ باشد؟