مهرتاش

10دی

رضا نوابی خبر داد

رضا نوابی(نوازنده سه تار و شاگرد اسماعیل مهرتاش) از آماده بودن ۵۰ نمایش استاد مهرتاش برای تحویل به موزه موسیقی خبر داد. نوابی به خبرنگار ایلنا گفت: نمایشنامه لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، مولانا، حافظ، پیر چنگی، خسرو و پرویز، خیام و …ازجمله آثاری مهم استاد مهرتاش است که به مدت ۳۰ سال توسط […]