مهدی خیامی

10آبان
«روزهای موسیقی معاصر تهران» در پایتخت

«روزهای موسیقی معاصر تهران» در پایتخت

پروژه «روزهای موسیقی معاصر تهران» در ادامه پروژه «مسافران تهران – برلین» روی صحنه می‌رود.

09تیر
با حضور موزیسین های ایرانی صورت می‌گیرد

با حضور موزیسین های ایرانی صورت می‌گیرد

به دنبال حضور آهنگسازان ایرانی در شصتمین بینال موسیقی ونیز و اجرای پروژه «موسیقی ایران از گذشته تا امروز» در این رویداد هنری، این پروژه موسیقایی ۲۶ مهرماه در فستیوال اپرتو در رجواِمیلیای ایتالیا نیز اجرا می‌شود.
+جزئیات کامل در گفتگو با «مهدی خیامی»

25خرداد
گفتگو با «مهدی خیامی»

گفتگو با «مهدی خیامی»

پس از ۸۶ سال غیبت، ایران سرانجام به بی‌ینال موسیقی ونیز رسید. شصتمین دوره‌ی برگزاری این فستیوال میزبان سه هنرمندان جوان ایرانی، یعنی مهدی خیامی، کارن کیهانی و علیرضا فرهنگ خواهد بود که قطعاتی از موسیقی معاصر را اجرا خواهند کرد. مهدی خیامی که یکی از آهنگسازان حاضر در این دوره از بی‌ینال ونیز است، […]

08خرداد
در شصتمین دور‌ه‌ی برگزاری بینال موسیقی ونیز اتفاق افتاد

در شصتمین دور‌ه‌ی برگزاری بینال موسیقی ونیز اتفاق افتاد

موسیقی ایران بعد از هشتاد و شش سال به بینال موسیقی ونیز راه یافت. آثار مهدی خیامی، علیرضا فرهنگ و کارن کیهانی سه آهنگساز ایرانی در روز پایانی این فستیوال به اجرا درمی‌آید.
+فستیوال موسیقی بینال ونیز از سال ۱۹۳۰ یعنی ۳۵ سال پس از برگزاری اولین دوره‌ی بینال هنری ونیز (در سال ۱۸۹۵ میلادی)، کار خود را با تمرکز بر حوزه‌ی موسیقی معاصر آغاز کرده است