مهدی آذر سینا

16اسفند
چهار جلد کتاب موسیقی کودک از مهدی آذر سینا منتشر شد
با نگاهی به ارف و بر اساس موسیقی دستگاهی ایران

چهار جلد کتاب موسیقی کودک از مهدی آذر سینا منتشر شد

مهدی آذرسینا از هنرآموختگان دانشکده ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران و ازشاگردان مکتب دکتر سعید خدیری است که با کلاسهای دانشگاهی و تاسیس« کارگاه موسیقی کودکان و نوجوانان » متد ارف را…

30تیر
رفتار با تکبر ساکنین خانه موسیقی، آینه موسیقی را مکدر کرده است

رفتار با تکبر ساکنین خانه موسیقی، آینه موسیقی را مکدر کرده است

مهدی آذر سینا در نامه ای نسبت به عملکرد خانه موسیقی و نشست نقد خانه موسیقی انتقاد داشته است. در متن نامه آذرسینا که در اختیار ایسکانیوز قرار گرفته است آمده است: منتقدین، به ضرب اصول نواختند.دو نشست منتقدین خانه موسیقی در پردیس سینمای قلهک برگزار شد. سخنرانان اصلی این دو نشست از موسیقیدانانی بودند که […]