مهدی آذر سینا

۳۰تیر
رفتار با تکبر ساکنین خانه موسیقی، آینه موسیقی را مکدر کرده است

رفتار با تکبر ساکنین خانه موسیقی، آینه موسیقی را مکدر کرده است

مهدی آذر سینا در نامه ای نسبت به عملکرد خانه موسیقی و نشست نقد خانه موسیقی انتقاد داشته است. در متن نامه آذرسینا که در اختیار ایسکانیوز قرار گرفته است آمده است: منتقدین، به ضرب اصول نواختند.دو نشست منتقدین خانه موسیقی در پردیس سینمای قلهک برگزار شد. سخنرانان اصلی این دو نشست از موسیقیدانانی بودند که […]