مهبانگ

15دی
با همراهی گروه موسیقی مِهبانگ

با همراهی گروه موسیقی مِهبانگ

«امیر اثنی عشری» خواننده موسیقی ایرانی با همراهی گروه موسیقی مِهبانگ، پنجشنبه ۱۸ دی ماه سال جاری در شهر شیراز به اجرای برنامه می پردازد.
+پوستر این کنسرت